Indústria 4.0

Què és, en realitat, la Indústria 4.0?

El terme es refereix a la combinació gradual de les pràctiques industrials i de fabricació tradicionals amb les tecnologies digitals.

Mentre que moltes companyies lluiten per mantenir-se i fer front a les pressions del dia a dia per complir amb els objectius, estar al dia de les tendències tecnològiques no és fàcil, especialment quan la publicitat al voltant de la Indústria 4.0 i similars és considerable.

MAP ha estat involucrada en les iniciatives d’Indústria 4.0 des que el terme va ser inventat per primera vegada a la Hannover Messe el 2011. Comptem amb la certificació de la Generalitat de Catalunya com a assessors en l’àmbit d’Operacions, Tecnologia i Indústria 4.0.

Habitualment, ajudem als clients a traçar el seu full de ruta d’Indústria 4.0 dins d’un marc pragmàtic, d’acord amb els objectius estratègics generals de l’empresa.

Assessor Acreditat Acció
MAP està certificada com a "Assessor acreditat" per l'Agència del Govern Català ACCIÓ.

Projectes en curs

Interflex

Interflex i MAP participen, actualment, en un projecte de “Diagnòstic de la Indústria 4.0” per identificar les oportunitats de les tecnologies de la Indústria 4.0 dins l’empresa. Les àrees clau inclouen IIoT, Robòtica, MES integrat a la fàbrica i amb l’ERP, i sistemes de planificació de la demanda i la cadena de valor completa.

Aquest projecte rep el suport d’Acció, amb la iniciativa de Cupons Indústria 4.0

Sincrofarm

Sincrofarm és un fabricant farmacèutic contractista que ha crescut constantment des que es va crear l’empresa el 1990. Convençuda de l’avantatge competitiu de les millors tecnologies en tots els aspectes del negoci, la companyia ha reconegut la necessitat d’un “Mapa de Ruta” ordenat per avançar cap a l’Indústria 4.0

Aquest projecte rep el suport d’Acció, amb la iniciativa de Cupons Indústria 4.0

Mapa de ruta de la Indústria 4.0