DSV

DSV és un proveïdor internacional de serveis de transport i logística.

MAP es va associar amb DSV per proporcionar un nou sistema de control de classificació per a la instal·lació automatitzada a Subirats, Espanya.

El sistema que s’estava utilitzant mancava de flexibilitat i el temps d’espera per a l’adaptació al sistema Cargo Write WMS de DSV era inacceptable. MAP va desenvolupar el nou control de programari i el contracte de suport per al sistema de maquinari i programari, implementant la interfície estàndard per a Cargo Write (Xarxa Prairie) d’acord amb el calendari global del projecte.

El sistema Sorter pot classificar 1400 elements / hora.